Spotkanie członków Klastra IT

Spotkanie członków Klastra IT

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie podsumowujące działalność klastra, a także ustaliliśmy nowe cele i plany na przyszłość. Podczas spotkania, większość z nas podkreśliła, że najważniejszą wartością klastra jest możliwość networkingu w środowisku branżowym, wymiana informacji z innymi firmami oraz szansa na inicjowanie współpracy w przypadku pomysłów czy potrzeb. Nie zapominając również o rozwoju pozytywnego PR branży IT na terenie południa Polski!

Najważniejsze ustalenia:

1. Konferencja branżowa – Na przełomie września/października, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim organizujemy konferencję branżową mającej na celu wsparcie marki IT z Podkarpacia.

2. Śniadania biznesowe – Wracamy do regularnych spotkań, w postaci śniadań biznesowych, podczas których będziemy zapraszać interesujących gości, aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

3. Strona internetowa – Planujemy przebudowę strony internetowej Klastra https://www.klasterit.pl/ i zwiększenie aktywności w Social Media.

4. Komunikacja wewnętrzna – Kontynuujemy prowadzenie działań informacyjnych, a także społeczności której wysyłamy dedykowane informacje.

5. Działania PR- Kontynuujemy działania mające na celu utrzymanie pozytywnego PR branży IT.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w spotkaniu i inspirujące dyskusje. Razem możemy osiągnąć wiele, dlatego prosimy o aktywność i współpracę! Oczekujcie kolejnych aktualizacji dotyczących naszych działań.

Podobne posty