O nas

Aktywność rynkowa klastra

 • organizowanie i nawiązanie kontaktów z firmami z branży informatycznej, uczelniami oraz innymi podmiotami z którymi współpracuje Klaster zarówno w Polsce, jak i za granicą,
 • pomoc w pozyskiwaniu pracowników w branży informatycznej,
 • identyfikacja rzetelnych wykonawców dla informatycznych projektów,
 • poszukiwanie możliwości współpracy między firmami z Klastra,
 • działania Public Relations,
 • promocja oferty Klastra i oferty jego członków,
 • transfer wiedzy,
 • tworzenie konsorcjów firm do realizacji dużych projektów informatycznych,
 • zarządzanie projektami,
 • finansowanie perspektywicznych firm typu start-up, spin-off,
 • identyfikacja źródeł finansowania projektów,
 • rozwój kapitału ludzkiego poprzez organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów, szkoleń, itp.
 • opracowanie zintegrowanej oferty dla interesariuszy zewnętrznych,
 • działania na rzecz rozwoju branży informatycznej.

Dlaczego warto współpracować z Klastrem IT?

ZYSK
ZYSK

Klient zyskuje bezawaryjny i profesjonalny zestaw produktów i/lub usług, których wspólne prawidłowe działanie gwarantowane jest przez Klaster IT i tworzy jedną spójną całość.

DUŻY WYBÓR
DUŻY WYBÓR

Szerokie kompetencje Klastra IT zapewniają różnorodność oferowanych produktów i usług, które idealnie się uzupełniają tworząc komplementarną, zintegrowaną i pełną ofertę dla biznesu.

OSZCZĘDNOŚĆ
OSZCZĘDNOŚĆ

Klient oszczędza czas kontaktując się tylko z 1 firmą z Klastra IT – tzw. firmą wiodącą, która w ramach swoich kompetencji dba o należytą jakość wszystkich prac, które zostały zlecone.

Zaufaj najlepszym specjalistom w swojej dziedzinie

Intro

Szerokie korzyści dla wszystkich

Jako klaster i firmy zrzeszone nie tylko oferujemy swoje usługi. Chętnie współpracujemy z administracją, biznesem i przedstawicielami III sektora, aby móc wspólnie szybciej i efektywniej się rozwijać.

Dołącz do Klastra IT
Jesteś przedstawicielem firmy z branży ICT w Polsce Wschodniej? Wejdź w poniższy link, wypełnij formularz i zacznij czerpać korzyści z członkostwa
Skorzystaj z naszych usług
Jeśli jesteś klientem poszukującym usług z zakresu software'u, hardware'u lub marketingowych z chęcią podejmiemy współpracę!
Współpraca z partnerami
Reprezentujesz inny klaster, administrację, organizację lub firmę spoza regionu? Z przyjemnością podejmiemy współpracę - wspólnie możemy osiągnąć więcej!