Zostań Partnerem

Jakie korzyści zyskuje Partner Klastra IT?

Image link

  • status Partnera Klastra IT,
  • logo firmy na materiałach promocyjnych Klastra,
  • wizytówkę firmową na stronie http://klasterit.q.test.ideo.pl/czlonkowie/,
  • możliwość uczestniczenia w konferencjach, organizowanych przez Klaster,
  • możliwość uczestniczenia we wspólnych projektach biznesowych i wizerunkowych,
  • możliwość poznania firm z branży ICT działających w naszym regionie i nie tylko,
  • szansę na współpracę międzynarodową z innymi klastrami i szansę na wspólne projekty na nowych rynkach,
  • możliwość poszerzenia swojej oferty i wiele innych.

Kim jest Partner Klastra IT?

Partnerem klastra może być firma mająca siedzibę poza województwami z Polski Wschodniej, działająca w branży ICT lub w innych branżach lub inne klastry, organizacje, stowarzyszenia opłacająca abonament dostępowy. Wysokość abonamentu dostępowego to 1000 zł netto + 23% VAT za 12 miesięcy płatne na podstawie faktury.