Europejska Konferencja Klastrów 2022

Europejska Konferencja Klastrów 2022

Czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu pod czeską Prezydencją Rady UE i Komisji Europejskiej zorganizowało 8. edycję Europejskiej Konferencji Klastrowej w dniach 26 – 27 września 2022 r. w Pradze miała miejsce Europejska Konferencja Klastrów. Gospodarzem wydarzenia było Czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu pod czeską Prezydencją Rady UE i Komisji Europejskiej wspierane przez Europejską Platformę Współpracy Klastrów (ECCP). Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się m.in. twórcy polityki klastrowej na poziomie krajów oraz ogólnoeuropejskim, menedżerowie klastrów oraz wielu innych praktyków zagadnienia.

Europejskie Konferencje Klastrowe, odbywają się cyklicznie co dwa lata od 2008 roku. Zasadnicza część wydarzenia była poprzedzona matchmakingiem interesariuszy. Wydarzenie to zgromadziło organizacje klastrowe – w celu zbadania możliwości handlowych, inwestycyjnych i partnerskich oraz rozwijania połączeń między europejskimi łańcuchami wartości i ekosystemami.

Tematem przewodnim spotkania była konieczność dostosowania klastrów do zielonych i cyfrowych transformacji w europejskich łańcuchach wartości, a także wzmacnianie ich funkcjonowania. Była to również okazja do dyskusji i propagowania, w jaki sposób klastry mogą przyczynić się do rozwoju ścieżek przejścia w różnych ekosystemach przemysłowych, zgodnie ze zaktualizowaną strategią przemysłową UE. Szczegółowymi celami konferencji były:- najnowszych trendy w polityce klastrowej;- stymulowanie dyskusji politycznej na wysokim szczeblu na temat wyzwań i potrzeb, którymi należy się zająć w kontekście postpandemicznym, przy lepszym wykorzystaniu klastrów;- wyrażania opinii na temat tego, jak skutecznie reagować na zakłócenia łańcucha dostaw po inwazji Rosji na Ukrainę;- zaprezentowanie wyników unijnych inicjatyw i działań klastrowych, takich jak: euroklastry, cluster excellence, internacjonalizacja, wspieranie innowacji w MŚP, modernizacja przemysłowej i inteligentne specjalizacje;- zachęcanie do synergii, wymiany i interakcji między decydentami, praktykami i ekspertami na szczeblu europejskim; – wybór Europejskiego Menedżera Klastrów Roku i przyznanie nagrody Europejskiego Partnerstwa Roku Klastrów. W spotkaniu uczestniczyła liczna reprezentacja przedstawicieli z Polski, w tym z Podkarpacia.

Podobne posty