Okrągły Stół Klastrów 2021

Okrągły Stół Klastrów 2021

24 czerwca 2021 Wicepremier Jarosław Gowin wystąpił podczas konferencji „Okrągły Stół Klastrów” zorganizowanej przez Platformę Przemysłu Przyszłości.

Wydarzenie odbyło się w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy. Event był w dużej mierze poświęcony zagadnieniom dotyczącym cyfryzacji, przemysłu 4.0 i zielonego ładu.

W dyskusji nawiązano też do ostatnich badań benchmarkingowych klastrów, cyklicznie przeprowadzanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W Polsce zidentyfikowanych jest obecnie ok. 130 klastrów. Na 41 badanych podmiotów Klaster IT zajął 17 miejsce, co potwierdza jego ugruntowaną pozycję.

Klastry obecnie stanowią narzędzie polityki przemysłowej Polski, w ramach której budowana jest autonomia strategiczna na poziomie Unii Europejskiej.

Podobne posty